Opleiding & Vorming - Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2018-2019

Algemeen

In deze 3-daagse opleiding krijgen zij de basiskennis en -vaardigheden mee aangaande volgende thema's : historiek en basisprincipes palliatieve zorg; basisregels van communnicatie en actief luisteren; het concept 'totale pijn', principes van een pijnbeleid in paliatieve zorg en de behandelingvan de meest voorkomende symptomen; privacy, beroepsgeheim en deontologie; emotionele en spirituele pijn, omgaan in waarheid en afscheid en rouw.

Doelstellingen

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor niet-professionelen die zich als vrijwilliger willen engageren binnen een palliatieve zorgsetting. Zowel palliatieve eenheden, palliatieve thuiszorg als palliatieve supportteams van ziekenhuizen of WZC kunnen kandidaat-vrijwilligers inschrijven in deze cursus.

Inschrijven kan met in achtneming van volgende voorwaarden:

Organisatie

Plaats en tijdstip
Dinsdag 06/11, dinsdag 13/11 en dinsdag 20/11/2018
telkens van 9u30 tot 16u30

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 - 9920 Lovendegem

Prijs
€120,00 per deelnemer. Deze prijs omvat syllabus, koffie en broodjeslunch.