Opleiding & Vorming - Basisopleiding Palliatieve Zorg 2021 - 2022

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

De basiscursus wil een inhoudelijk basiskennis aanreiken m.b.t. de 4 pijlers van palliatieve zorg en inzicht doen krijgen in de eigen attitude m.b.t. verlies en rouw.
Thema's die aan de orde komen zijn :

 

Doelstellingen

De opleiding is vooral gericht op attitudevorming.
Volgende doelstellingen worden nagestreefd :

Docenten

Doelgroep

Verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, logistiek personeel, ... uit WZC, ziekenhuis en eerstelijnsorganisaties. 

 

 

Organisatie

Plaats en tijdstip 
Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 - 9920 Lovendegem.
Telkens van 9u00 tot 16u30. De totale opleiding omvat 32,5 uur.
 

Prijs
€320,00 per deelnemer. Deze kosten omvatten cursus, syllabus, broodjesmaaltijd en koffie/thee/water.

Men schrijft in voor de volledige cursus.
Het aantal deelnemers per cursus wordt beperkt tot 18 (aantal deelnemers onder voorbehoud, naargelang de coronamaatregelen die op het moment van de cursus van toepassing zijn), om zo de kwaliteit en het groepsproces voldoende te kunnen bewaken. Per cursus worden maximaal 2 deelnemers vanuit dezelfde instelling toegelaten.

Het getuigschrift 'Basiscursus Palliatieve Zorg' wordt uitgereikt aan de cursist die minstens 90% van de lessen heeft bijgewoond. 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Arteveldehogeschool Gent

 

Wij zijn een erkende dienstverlener om VOV (Vlaams opleidingsverlof) aan te vragen, alsook voor de KMO-Portefeuille. Indien u hier wenst van gebruik te maken, gelieve dit aan te vinken op het inschrijvingsformulier.

Meer info over VOV en KMO-P kan u terug vinden op onze website via deze link

 

BAS2 en BAS3: data worden later bekend gemaakt

Modules

BAS1 21/22 - Basiscursus 1 (Di 07/09 - di 21/09 - di 05/10 - do 14/10 en di 26/10/2021)

Docent: Hilde Ingels
Prijs: € 320.00