Opleiding & Vorming - TRAINING 'Palliatieve sedatie en euthanasie: de praktijk' - 19/04/2018 te Oudenaarde

Algemeen

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij het levenseinde, terwijl ze niet altijd goed op de hoogte zijn van de regelgeving rond medische besluitvorming.

We bekijken welke bijdrage een verpleegkundige kan hebben bij vragen rond euthanasie en andere levenseindebeslissingen. We plaatsen dit naast de rol bij palliatieve sedatie in het kader van comfortzorg. We bekijken ook hoe er kan worden omgegaan met druk van familie/patiënt en omgeving in het kader van dit soort beslissingen.

 

Doelstellingen

 

Methodiek
Op een interactieve wijze wordt een theoretisch kader voor de praktijk aangeboden. Er is ruimte voor vragen of het bespreken van casussen.
 

Docent: Leen Verhaeghe, palliatief verpleegkundige bij Netwerk Levenseinde

 

Doelgroep

Verpleegkundigen terwerkgesteld in palliatieve zorgsettings.

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur
De vorming gaat door in: wzc Meerspoort, Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde
Donderdag 19 april 2018 van 13u30 tot 16u30
 

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.
 

Prijs
Per deelnemer wordt € 40,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus.
(Code: PSE 17/18)
 

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.