Opleiding & Vorming - TRAINING 'Vroegtijdige zorgplanning: de gesprekken (interactieve training)' - 10/10/2019 VOLZET

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Het is niet langer mogelijk om in te schrijven voor deze cursus
Terug naar cursus overzicht | Print deze pagina

Algemeen

Vroegtijdige zorgplanning werd oorspronkelijk eerder beperkt tot het invullen van wilsverklaringen. Nu is het steeds duidelijker dat een wilsverklaring het resultaat moet zijn van een proces.
Verschillende gesprekken met de betrokken patiënt zijn noodzakelijk, maar hoe begin je concreet aan een gesprek? Welke vragen stel je om het gesprek verder te laten gaan ? Welke onderwerpen moeten zeker aan bod komen ? Hoe ga je om met weigering of weerstand? Hoe sluit je het gesprek af ?

Doelstellingen

Deze vorming beoogt je zelfzeker te maken om het vroegtijdig zorgplanningsgesprek concreet aan te gaan. Je leert technieken om de dialoog met je patiënt te voeren. (waar, wanneer, hoe,…)

Methodiek

De vorming wordt opgevat als een praktische training: interactief en met rollenspel a.d.h.v. casussen. Dit wordt begeleid door een procesbegeleider van LEIF en een acteur.

Docent

Paul Destrooper : verantwoordelijke vorming LEIF, spiritueel begeleider, LEIF consulent
Inge Verhees : actrice – theater Aardpaard

Doelgroep

Alle hulpverleners die vroegtijdige zorgplanningsgesprekken voeren, en zich nog onzeker voelen in de praktijk.

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur 

VOLZET - enkel nog wachtlijst

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo - Bilksken 36 - 9920 Lievegem (Lovendegem)
Donderdag 10 oktober 2019 –  van 13u30 tot 16u30
 

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 20 personen.
 

Prijs
Per deelnemer wordt € 45,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus.
(Code: VZP GE 19/20)
 

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.