Opleiding & Vorming - TRAINING 'Ik wil goede zorg geven, maar de pati�«nt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zo

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

In de zorg moet je als hulpverlener kunnen omgaan met de waarden en de normen, de standpunten en de opvattingen van je patiënten, ook als deze niet overeenkomen met je eigen waardenkader of professionele inzichten.
En dan wordt het moeilijk: hoe ga je om met een patiënt die klassieke therapie weigert omdat hij overtuigd is van de heilzaamheid van homeopathie? Hoe ga je om met een patiënt die vanuit zijn geloofsovertuiging pijnstilling weigert, terwijl je ziet dat hij ontzettend veel pijn heeft?...

Enerzijds wil je als hulpverlener respect hebben voor de overtuigingen van je patiënten, anderzijds druist hetgeen wat je moet doen - of moet laten - in tegen je eigen overtuigingen.
Zulke situaties laten je vaak achter met een gevoel van onmacht.

Doelstellingen

?Met deze vorming willen we de deelnemers handvaten aanbieden om constructief om te gaan met deze gevoelens.

Methodiek

Dit is een praktijkgerichte vorming.
Er is ruimte voor vragen of het bespreken van eigen casussen.

Docent:

Veronique Hoste : Projectmedewerker ‘Morele Stress – Morele veerkracht’

Margo Verhasselt : Psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Yogacoach

Doelgroep

Hulpverleners vanuit diverse zorgsettings

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur (deze cursus wordt 2 maal georganiseerd)

Vrijdag 6 december 2019 in Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 – 9920 Lievegem (Lovendegem) (OO GE 19/20) - VOLZET

Vrijdag 13 maart 2020  VOLZET NIEUWE DATUM: Vrijdag 26 maart 2021 in ‘Het Sociaal Huis’, Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde (OO OUD 19/20)

Telkens van 13u30 tot 16u30

 

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.
 

Prijs
Per deelnemer wordt € 45,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus.
 

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.

 

Modules

OO GE 19/20 - Ik wil goede zorg geven, maar patiënt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zorgverlener (06/12/2019)

Te Lovendegem - VOLZET

Docent: Veronique Hoste en Margo Verhasselt
Prijs: € 45.00

VOLZET - OO OUD 19/20 - Ik wil goede zorg geven, maar patiënt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zorgverlener (26/03/2021)

VOLZET - NIEUWE DATUM gekend 26/03/2021 - deelnemers die nu nog inschrijven komen op een wachtlijst. Indien er versoepelingen zijn op het toelaten van aantal deelnemers in de zaal, worden de deelnemers op de wachtlijst verwittigd.

Docent: Veronique Hoste en Margo Verhasselt
Prijs: € 45.00