Opleiding & Vorming - Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2020-2021

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

In het najaar 2020 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.

Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Docenten: de verpleegkundigen palliatieve zorg van Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en Netwerk Levenseinde.
 

Doelstellingen

In totaal omvat de vorming 18u, onderverdeeld in volgende modules :

  1. Pijncontrole

Vertrekpunt is de pijnladder van het WHO. De fysiologie van de pijn wordt even opgefrist en de verschillende soorten pijn, eigen aan de palliatieve fase, worden toegelicht. Je leert hoe je efficiënt, o.a. door gebruik van pijnschalen, de pijn kan detecteren en concretiseren en hoe je dit het best verwoordt naar de huisarts. Er worden enkele richtlijnen meegegeven over pijn bij ouderen, en meer specifiek bij dementie, waar pijndetectie een zwaardere opgave wordt voor de verpleegkundige. Uiteraard komt de meest gebruikte medicatie aan bod, alsook het gebruik van de pleisters en de SOS pijnbehandeling.

 

  1. Gebruik van de spuitaandrijver

Als orale medicatie inname niet meer mogelijk is kan de spuitaandrijver pijn- en andere symptoomcontrole waarborgen. Je leert hoe je dit kantelmoment best overbrengt naar de huisarts.

Naast de grasebypomp wordt ook de digitale Nikipomp toegelicht. Je verneemt welke medicatie in de spuitaandrijver kan gecombineerd worden en welke de aandachtspunten hierbij zijn. Aan de hand van casussen ga je hiermee praktisch aan de slag door te oefenen!

 

  1. Comfortzorg

In palliatieve zorg is naast pijncontrole het welzijn en comfort van de patiënt van essentieel belang. Veel voorkomende symptomen zoals braken, misselijkheid, hik, oedeem, verwardheid, onrust en andere ongemakken dienen onmiddellijk aangepakt te worden om zo veel mogelijk de levenskwaliteit van de patiënt te waarborgen. Wat kan helpend zijn bij al deze symptomen en hoe ga je hierover in communicatie met de huisarts? Dat is wat deze module je te bieden heeft.

 

  1. Communicatie en interdisciplinaire samenwerking

Goede communicatie in palliatieve zorgsituaties is noodzakelijk om goede en gepaste zorg te kunnen bieden. Op verschillende niveaus dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden, niet alleen op niveau van patiënt en zijn naasten maar evengoed naar huisarts en andere hulpverleners.

Hoe ga in communicatie met de huisarts? Wanneer roep je palliatieve thuiszorg in en welke ondersteuning kunnen zij bieden bovenop de bestaande hulpverlening? Hoe communiceer je deze dienstverlening naar patiënt en zijn familie? Hoe ga je om met moeilijke vragen, situaties of uitspraken en wat meld je aan PTZ of huisarts? Waar kan je zelf terecht in moeilijke palliatieve zorgsituaties?

In deze module krijg je kapstokken en richtlijnen mee om over deze thema’s te communiceren en hoe je hierin te verhouden vanuit je functie.

 

  1. Palliatieve sedatie en euthanasie

Bij ondraaglijk lijden, dat niet gelenigd kan worden, kan palliatieve sedatie of euthanasie een uitkomst zijn.

Als thuisverpleegkundige word je hier vroeg of laat mee geconfronteerd. Dan is het belangrijk op de hoogte te zijn van de procedure en de stappen die gevolgd moeten worden om dit op een juiste en serene manier te laten verlopen.

In deze module krijg je richtlijnen en aandachtspunten mee waarmee je in de praktijk als thuisverpleegkundige rekening moet houden

 

  1. Vroegtijdige zorgplanning en sociale voorzieningen

Vroegtijdige zorgplanning is het proces waarbij de patiënt met zijn naasten en hulpverleners op voorhand wensen en voorkeuren formuleert over hoe hij wenst verzorgd te worden op het moment dat hij niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen.

Als thuisverpleegkundige heb je hierin een sleutelpositie. Jij kan immers bepaalde uitspraken, signalen detecteren en hierop gericht inspelen en doorverwijzen.

Tevens kan je info geven over welke dienstverlening en voorzieningen er mogelijk zijn en naar de desbetreffende instanties doorverwijzen. Deze module brengt je bij wat je taak hierin kan zijn als thuisverpleegkundige.

 

Doelgroep

Thuisverpleegkundigen.

Organisatie

Locatie
De cursus wordt op 2 verschillende locaties georganiseerd, 1 maal door het Netwerk Levenseinde te Oudenaarde en 2 maal door Palliatieve Zorg Gent-Eeklo te Lovendegem.

 

Uur
In totaal omvat de vorming 18 uur verspreid over 6 namiddagen, telkens van 13u30 tot 16u30
 

Prijs
210,00 euro (incl. syllabus en koffie/thee/water) 
Na de cursus wordt een attest met de gevolgde vormingsuren afgeleverd.
Deze uren worden in aanmerking genomen voor beroepsbekwaamheid palliatieve zorg.

 

Modules

BAS1 TVP GE 20/21 - Basiscursus thuisverpleegkundige (1) - Lovendegem (15/09 - 29/09 - 13/10 - 10/11 - 17/11 en 24/11/2020)

Docent: Palliatief deskundigen
Prijs: € 210.00

BAS2 TVP GE 20/21 - Basiscursus thuisverpleegkundige (2) - Lovendegem (02/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 04/05 en 20/05/2021)

Docent: Palliatief deskundigen
Prijs: € 210.00

VOLZET - BAS TVP OUD 20/21 - VOLZET - Basiscursus thuisverpleegkundige - Oudenaarde (29/10 - 19/11 - 10/12/2020 - 14/01 - 04/02 en 25/02/2021)

VOLZET

Docent: Palliatief deskundigen
Prijs: € 210.00