Opleiding & Vorming - TRAINING 'Delier in de palliatieve fase' - 21/02/2019 te Lovendegem en 04/04/2019 te Oudenaar

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

Delier of ook wel plotselinge verwardheid genoemd is een aandoening die vaak voorkomt bij palliatieve en/of oudere patiënten. Delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn. Het verplegen van patiënten met delier is bijgevolg vaak een uitdaging.

Doelstellingen

In deze vormingsnamiddag willen we het met jullie hebben over

 

METHODIEK
Op een interactieve wijze wordt een theoretisch kader aangeboden aangevuld met praktijkvoorbeelden.
 

DOCENTEN
Fien Mertens, huisarts bij het wijkgezondheidscentrum De Sleep, Gent
Tine Vanlauwe, hoofdverpleegkundige bij Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
 

Doelgroep

Verpleegkundigen in palliatieve zorgsettings

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur : deze vorming gaat op 2 verschillende locaties door

Telkens van 13u30 tot 16u30
 

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.

Prijs
Per deelnemer wordt € 40,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk
 

Modules

DEL GE 18/19 - Delier in de palliatieve fase - Lovendegem VOLZET (21/02/2019)

Docent: Dr Fien Mertens en Tine Vanlauwe
Prijs: € 40.00

DEL OUD 18/19 - Delier in de palliatieve fase - Oudenaarde VOLZET (04/04/2019)

Docent: Dr Fien Mertens en Tine Vanlauwe
Prijs: € 40.00