Opleiding & Vorming - VOLZET - Basisopleiding Moreel Beraad - VOLZET

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg en moreel beraad aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken moreel beraad, verwerft men basisvaardigheden in het leiden van een moreel beraad

Thema’s die aan de orde komen :

 

Docent:   Alle opleidingsmomenten worden begeleid door Hans Van Dartel. Hans Van Dartel is een ethicus en een verpleegkundige, auteur van verschillende boeken over ethiek en actief als trainer binnen Netwerk Ethiek Ondersteunend Nederland.

Doelgroep

Professionele hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, psychologen, paramedici, …) vanuit diverse zorgorganisaties

Organisatie

Plaats en tijdstip:

AZ Maria Middelares (Buitenring St Denijs 30 - 9000 Gent) - gebouw Octopus, ingang Gate I - bijscholingslokaal A (gemakkelijkst te bereiken via de ingang aan de Poolse Wingelaan.
De lessen gaan door van 13u00 tot 17u00. De totale opleiding omvat 20 uur.

 

Prijs:

€240,00. Deze kosten omvatten cursus, syllabus, koffie/thee/water.
Men schrijft in voor de volledige cursus.
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 18, om zo de kwaliteit en de oefenmogelijkheden voldoende te kunnen bewaken.

Een moreel beraad wordt steeds begeleid door 2 personen: de gespreksleider en de notuleerder. Beiden kennen de verschillende stappen van moreel beraad en ondersteunen elkaar. 
Organisaties waar nog niemand een opleiding moreel beraad gehad heeft worden aangeraden om 2 personen in te schrijven.

Tijdens en na de cursus worden oefenmomenten (om de 6 weken) aangeboden, waar kosteloos kan aan deelgenomen worden.

Een getuigschrift wordt gegeven voor de gevolgde uren vorming. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd (ethiek & economie)

 

Data cursus: - VOLZET

Inschrijven via de website (zie bovenaan)