Inschrijvingsmodaliteiten

Administratieve zaken

Bij inschrijving worden een aantal gegevens opgevraagd ondermeer i.f.v. het opmaken van attesten voor educatief verlof.

 

Inschrijven

Inschrijven kan tot 4 weken vóór het starten van de cursus, via de website www.palliatieve.org . Voor de cursisten die zich wensen in te schrijven voor de referntopleiding, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te bezorgen aanmeldingsformulier referent

Bij inschrijvingen uit hoofde van een organisatie wordt verondersteld dat de cursist toestemming tot het volgen van de cursus heeft vanwege zijn/haar werkgever. Bij discusssie wordt het bedrag verhaald op de cursist.

Voor alle cursussen (behalve minisymposium) is het aantal plaatsen beperkt. De volgorde van inschrijving geldt als criterium tot toelating. Indien alle plaatsen zijn toegekend, komt men op een wachtlijst. Bij eventuele annulaties, krijgt men als eerste de kans alsnog aan de cursus te participeren.

 

Betalen

Bij ontvangst van het inschrijvingsformulier wordt een factuur opgemaakt. Deze dient te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn.

Het inschrijvingsgeld van volle-dagcursussen in open aanbod omvat syllabus, koffie en water tijden de pauze en een broodjeslunch.

 

Annuleren - wijzigingen

Annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Het reeds gestorte inschrijvingsgeld wordt teruggestort met afhouding van 30% administratiekosten. Bij annulatie binnen de 4 weken voor aanvang van de cursus kan het inschrijvingsgeld niet meer worden teruggevorderd.

Het vervangen van een ingeschreven cursist door een collega kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Na 4 weken wordt bijkomend 30% van het eigenlijke inschrijvingsgeld als administratieve kost aangerekend.

Vragen om cursisten te verschuiven naar een volgende cursus kunnen slechts ingewilligd worden tot 4 weken voor aanvang van de cursus en voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn. Na 4 weken wordt de verschuiving aanzien als een nieuwe inschrijving. Het inschrijvingsgeld voor de cursus waarvoor men aanvankelijk was ingeschreven, kan dan niet meer worden teruggevorderd.

Gemiste cursusdagen kunnen niet worden ingehaald in een andere cursus ten einde de kwaliteit van de cursussen niet te hypothekeren.

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, dan wordt deze afgelast. Hiervan wordt men zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan integraal teruggestort.

 

Bevestiging

Ten laatste 14 dagen voor de aanvang van basis-, referentcursus, of een module krijgt men informatie aangaande het verloop van de cursus en praktisch-organisatorische zaken toegestuurd.

 

Plaats - tijdstip

Alle cursussen gaan door in de lokalen van Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Bilksken 36 - 9920 Lovendegem, tenzij anders vermeld in de brochure.

Alle cursussen lopen van 9u00 tot 16u30, tenzij anders vermeld bij de schriftelijke bevestiging.