Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2017 - 2018

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2017 en tweemaal in het voorjaar 2018.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandige verpleegkundigen 2017-2018

In het najaar 2017 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

TRAINING 'Artsen en verpleegkundigen als tandem' - 13/03/2018 - VOLZET (enkel nog wachtlijst)

Zowel in de thuiszorg, als in WZC en ziekenhuizen is goede samenwerking van verpleegkundigen met artsen van cruciaal belang om de zorgkwaliteit van de patiënt of bewoner te waarborgen.
Uit de praktijk blijkt dat dit echter niet altijd zo evident is. De communicatie verloopt soms moeizaam door gebrek aan tijd, het niet op eenzelfde lijn zitten of gebrek aan overtuigingskracht. Tijdens deze module leer je wat mogelijke valkuilen zijn, hoe je efficiënter kan communiceren met artsen en hoe je miscommunicatie kan vermijden of aanpakken.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve sedatie en euthanasie: de praktijk' - 19/04/2018 te Oudenaarde

Welke bijdrage kan je leveren als verpleegkundige in situaties rond levenseindebeslissingen en palliatieve sedatie.
Hoe omgaan met familie/patiënt in deze situaties.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve zorg bij personen met dementie' - 16/11/2017 te Oudenaarde en 5/12/2017 te Lov

Deze vorming wordt 2x georganiseerd, in Lovendegem en in Oudenaarde.

Dementie wordt nog te vaak gezien als een ziekte waarbij vooral het geheugen wordt aangetast, terwijl het een syndroom is met impact op de ganse persoon, zowel psychisch, fysisch als sociaal. Dementie is een ongeneeslijke aandoening waaraan mensen uiteindelijk overlijden.
Het ziekteproces gaat echter langzaam en voor hulpverleners is het niet gemakkelijk om te bepalen of en wanneer palliatieve zorg aan de orde is.

Beide locaties zijn volzet. Inschrijven enkel nog wachtlijst.

Inschrijven

Intervisie - 2017/2018

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.
De sessies worden geleid door Lucie Cannie - psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.


Aanbod op maat

Sensibilisatie