Opleiding & Vorming

Open Aanbod

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor zelfstandig verpleegkundigen 2018-2019

In het najaar 2018 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van zelfstandig thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2018 - 2019

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2018 en tweemaal in het voorjaar 2019.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2018-2019

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

TRAINING 'Artsen en verpleegkundigen als tandem' - 12/03/2019

Zowel in de thuiszorg, als in WZC en ziekenhuizen is goede samenwerking van verpleegkundigen met artsen van cruciaal belang om de zorgkwaliteit van de patiënt of bewoner te waarborgen.
Uit de praktijk blijkt dat dit echter niet altijd zo evident is. De communicatie verloopt soms moeizaam door gebrek aan tijd, het niet op eenzelfde lijn zitten of gebrek aan overtuigingskracht. Tijdens deze module leer je wat mogelijke valkuilen zijn, hoe je efficiënter kan communiceren met artsen en hoe je miscommunicatie kan vermijden of aanpakken.

Inschrijven

TRAINING 'Delier in de palliatieve fase' - 21/02/2019 te Lovendegem en 04/04/2019 te Oudenaar

Deze training wordt 2 maal georganiseerd, te Lovendegem en te Oudenaarde.

Delier of ook wel plotselinge verwardheid genoemd is een aandoening die vaak voorkomt bij palliatieve en/of oudere patiënten. Delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn. Het verplegen van patiënten met delier is bijgevolg vaak een uitdaging.

Dit trainingsmoment wordt gegeven door dr Mertens Fien en Vanlauwe Tine.

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve zorg bij personen met dementie' - 11/12/2018 te Lovendegem en 07/02/2019 te Ou

Deze vorming wordt 2 maal gegeven: te Lovendegem door Gerda Okerman (consulente vroegtijdige zorgplanning) en te Oudenaarde door Veerle en Yasmine (2 palliatief verpleegkundigen)

Dementie wordt nog te vaak gezien als een ziekte waarbij vooral het geheugen wordt aangetast, terwijl het een syndroom is met impact op de ganse persoon, zowel psychisch, fysisch als sociaal. Dementie is een ongeneeslijke aandoening waaraan mensen uiteindelijk overlijden.
Het ziekteproces gaat echter langzaam en voor hulpverleners is het niet gemakkelijk om te bepalen of en wanneer palliatieve zorg aan de orde is.

Inschrijven

TRAINING 'Pijnbestrijding bij personen met dementie' - 26/03/2019 te Lovendegem en 7/05/2019 te Oude

Deze training wordt 2 maal georganiseerd: te Lovendegem en te Oudenaarde.

Door hun psychische en fysieke achteruitgang uiten personen met dementie hun pijn vaak op zo’n manier dat deze niet herkend en dus ook niet behandeld wordt.
Het Expertisecentrum Dementie Paradox en het Netwerk Palliatieve zorg Gent-Eeklo en Netwerk Levenseinde slaan de handen in elkaar, zodat u na deze vorming sterker bent in het mee vorm geven aan een correct palliatief pijnbeleid.


De docenten zijn:
Veerle De Bou, verpleegkundige, expert dementie bij ECD Paradox
Conny Vervynck, palliatief verpleegkundige bij Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Veerle Desmytere, palliatief verpleegkundige bij Netwerk Levenseinde

Inschrijven

Referentcursus 2018 - 2019 - VOLZET

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent binnen ‘Centrum voor agogische vorming en begeleiding – Balans VSPW’

Inschrijven

Intervisie - 2018/2019

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.
De sessies worden geleid door Lucie Cannie - psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.


Aanbod op maat