Opleiding & Vorming

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Open Aanbod

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2019-2020

In het najaar 2019 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2019 - 2020

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2019 en tweemaal in het voorjaar 2020.

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2020-2021

In het najaar 2020 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Deze wordt 2x in Lovendegem en 1x in Oudenaarde georganiseerd.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2020 - 2021

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2020 en tweemaal in het voorjaar 2021.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2019-2020

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

VOLZET - Basisopleiding Moreel Beraad - VOLZET

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg en moreel beraad aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken moreel beraad, verwerft men basisvaardigheden in het leiden van een moreel beraad.

Docent: Alle opleidingsmomenten worden begeleid door Hans Van Dartel.
Hans Van Dartel is een ethicus en een verpleegkundige, auteur van verschillende boeken
over ethiek en actief als trainer binnen Netwerk Ethiek Ondersteunend Nederland.

Inschrijven

TRAINING 'Vroegtijdige zorgplanning: de gesprekken (interactieve training)' - 10/10/2019 VOLZET

VOLZET - enkel wachtlijst

Vroegtijdige zorgplanning werd oorspronkelijk eerder beperkt tot het invullen van wilsverklaringen. Nu is het steeds duidelijker dat een wilsverklaring het resultaat moet zijn van een proces.
Verschillende gesprekken met de betrokken patiënt zijn noodzakelijk, maar hoe begin je concreet aan een gesprek? Welke vragen stel je om het gesprek verder te laten gaan ? Welke onderwerpen moeten zeker aan bod komen ? Hoe ga je om met weigering of weerstand? Hoe sluit je het gesprek af ?

Docenten:
Paul Destrooper : verantwoordelijke vorming LEIF, spiritueel begeleider, LEIF consulent
Inge Verhees : actrice – theater Aardpaard

Inschrijven

TRAINING 'Gebruik spuitaandrijver en medicatieberekening' - 14/10/2020 te Lovendegem

Praktische opleiding rond het leren werken met de digitale pomp en medicatieberekening.

Inschrijven

TRAINING 'Ik wil goede zorg geven, maar de patiënt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zorg

Vrijdag 6/12/2019 te Lovendegem en vrijdag 13/03/2020 te Oudenaarde.

Datum 13/03 te Oudenaarde wordt uitgesteld wegen het CORONAVIRUS. Er zal gekeken worden voor een latere datum.

In de zorg moet je als hulpverlener kunnen omgaan met de waarden en de normen, de standpunten en de opvattingen van je patiënten, ook als deze niet overeenkomen met je eigen waardenkader of professionele inzichten.
En dan wordt het moeilijk: hoe ga je om met een patiënt die klassieke therapie weigert omdat hij overtuigd is van de heilzaamheid van homeopathie? Hoe ga je om met een patiënt die vanuit zijn geloofsovertuiging pijnstilling weigert, terwijl je ziet dat hij ontzettend veel pijn heeft?...
Enerzijds wil je als hulpverlener respect hebben voor de overtuigingen van je patiënten, anderzijds druist hetgeen wat je moet doen - of moet laten - in tegen je eigen overtuigingen.
Zulke situaties laten je vaak achter met een gevoel van onmacht.

Docenten
Veronique Hoste : Projectmedewerker ‘Morele Stress – Morele veerkracht’
Margo Verhasselt : Psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Yogacoach

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve en oncologische wondzorg' - 17/01/2020 te Lovendegem - VOLZET

VOLZET - enkel nog wachtlijst

In de meeste gevallen zullen wonden van palliatieve patiënten niet meer genezen. Het gaat over doorligwonden of wonden die het gevolg zijn van tumoren, bestraling, huidmeta ’s...
Het accent ligt niet meer op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort.

Docent
Frans Meuleneire : verpleegkundig wondexpert

Inschrijven

TRAINING 'Families in conflict' - 14/11/2019 te Oudenaarde en 19/03/2020 te Lovendegem - VOLZET

De vorming op 19/03/2020 te Lovendegem wordt wegen het CORONAVIRUS naar een latere datum verschoven.

Een palliatieve patiënt is zelden alleen op de wereld; meestal is er een betrokken familie.
Bij een palliatieve situatie worden families in hun geheel geraakt en als emoties naar boven komen, dan kunnen deze hoog oplopen. Tegenstrijdige meningen kunnen zelfs uitbarsten tot een echt conflict.
Als hulpverlener wordt van je verwacht dat je in deze situaties onpartijdig en sereen blijft, maar hoe doe je dat dan? Of misschien ben je geneigd om oplossingen te zoeken? En is dit allemaal überhaupt wel mogelijk?

Docent
Ief Barbier : Opleidingscoördinator ‘Counselor Gezins- en Contextbegeleiding’ bij VSPW Balans Gent (Vanaf september Artevelde Hogeschool Gent)

Inschrijven

STUDIEDAG VAPH "Heb je er al over nagedacht ?" - 24/11/2019 te Eeklo

Vroegtijdige zorgplanning implementeren in je organisatie.

Inschrijven

Intervisie - 2019/2020

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.
De sessies worden geleid door Lucie Cannie - psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.


Aanbod op maat