Opleiding & Vorming

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

De vormingen die gepland staan voor het nieuwe academiejaar 2020 - 2021, gaan momenteel door. Maar om de social distancing te bewaren zijn wij momenteel genoodzaakt om de groepen te beperken tot 12 deelnemers.

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Open Aanbod

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2020-2021

In het najaar 2020 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen, wegens het groot succes hiervan.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3 u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

Deze wordt 2x in Lovendegem en 1x in Oudenaarde georganiseerd.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2020 - 2021

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2020 en tweemaal in het voorjaar 2021.

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2021 - 2022

De basisopleiding wordt 3x georganiseerd.
Eénmaal in het najaar 2021 en tweemaal in het voorjaar 2022.

Data voor BAS1 - start september 2021: zijn gekend en kan je reeds voor inschrijven.
Data voor BAS2 en BAS3 - start januari 2022 en start eind maart 2022 - nog niet alle data zijn gekend - inschrijven nog niet mogelijk.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2020-2021 - GEANNULEERD

CURSUS WORDT GEANNULEERD - DE CURSUS WORDT IN HET NAJAAR 2021 TERUG GEORGANISEERD - data volgen later

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

VOLZET - Basisopleiding Moreel Beraad - VOLZET

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg en moreel beraad aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken moreel beraad, verwerft men basisvaardigheden in het leiden van een moreel beraad.

Docent: Alle opleidingsmomenten worden begeleid door Hans Van Dartel.
Hans Van Dartel is een ethicus en een verpleegkundige, auteur van verschillende boeken
over ethiek en actief als trainer binnen Netwerk Ethiek Ondersteunend Nederland.

Inschrijven

TRAINING 'Delier in de palliatieve fase' - 21/02/2019 te Lovendegem en 04/04/2019 te Oudenaar

Deze training wordt 2 maal georganiseerd, te Lovendegem en te Oudenaarde.

Delier of ook wel plotselinge verwardheid genoemd is een aandoening die vaak voorkomt bij palliatieve en/of oudere patiënten. Delier kan mild verlopen maar kan ook duidelijk aanwezig zijn. Het verplegen van patiënten met delier is bijgevolg vaak een uitdaging.

Dit trainingsmoment wordt gegeven door dr Mertens Fien en Vanlauwe Tine.

Inschrijven

ANNULATIE - TRAINING 'Gebruik spuitaandrijver en medicatieberekening' - 14/10/2020 te Lovendegem

Vorming is geannuleerd door langdurige afwezigheid van de docent. De vorming zal uitgesteld worden naar het voorjaar 2021.

Praktische opleiding rond het leren werken met de digitale pomp en medicatieberekening.

Inschrijven

TRAINING 'Ik wil goede zorg geven, maar de pati�«nt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zo

Ik wil goede zorg geven, maar de patiënt wil niet mee ... Hoe omgaan met onmacht als zorgverlener.

Vrijdag 6/12/2019 te Lovendegem en vrijdag 13/03/2020 te Oudenaarde.

Datum 13/03 te Oudenaarde wordt uitgesteld wegens het CORONAVIRUS. NIEUWE DATUM: 26/03/2021

VOLZET - NIEUWE DATUM TE OUDENAARDE 26/03/2021 - VOLZET

In de zorg moet je als hulpverlener kunnen omgaan met de waarden en de normen, de standpunten en de opvattingen van je patiënten, ook als deze niet overeenkomen met je eigen waardenkader of professionele inzichten.
En dan wordt het moeilijk: hoe ga je om met een patiënt die klassieke therapie weigert omdat hij overtuigd is van de heilzaamheid van homeopathie? Hoe ga je om met een patiënt die vanuit zijn geloofsovertuiging pijnstilling weigert, terwijl je ziet dat hij ontzettend veel pijn heeft?...
Enerzijds wil je als hulpverlener respect hebben voor de overtuigingen van je patiënten, anderzijds druist hetgeen wat je moet doen - of moet laten - in tegen je eigen overtuigingen.
Zulke situaties laten je vaak achter met een gevoel van onmacht.

Docenten
Veronique Hoste : Projectmedewerker ‘Morele Stress – Morele veerkracht’
Margo Verhasselt : Psychologe Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Yogacoach

Inschrijven

Referentcursus 2020 - 2021 - VOLZET

De referentcursus is volledig gericht op het vaardig maken van referenten om binnen de eigen voorziening, een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen.
Informatieoverdracht wordt afgewisseld met oefeningen, interactie en groepswerk.
Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijksituaties die door de cursisten zelf worden ingebracht.

De cursus wordt gecoördineerd door een hoofddocent. Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Hoofddocent : Katrien Boone,
Docent Artevelde Hogeschool

Inschrijven

TRAINING 'Palliatieve en oncologische wondzorg' - 17/01/2020 te Lovendegem - VOLZET

VOLZET - enkel nog wachtlijst

In de meeste gevallen zullen wonden van palliatieve patiënten niet meer genezen. Het gaat over doorligwonden of wonden die het gevolg zijn van tumoren, bestraling, huidmeta ’s...
Het accent ligt niet meer op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort.

Docent
Frans Meuleneire : verpleegkundig wondexpert

Aanbod op maat