Opleiding & Vorming

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

Alle vormingen voor het academiejaar 2021-2022 kunnen doorgaan. 

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Open Aanbod

Inschrijven

Basisopleiding Palliatieve Zorg 2021 - 2022

De basisopleiding wordt 5x georganiseerd en dit op 2 verschillende locaties.
Tweemaal in het najaar 2021, 1 te Lovendegem en 1 te Oudenaarde.
Driemaal in het voorjaar 2022, 2 te Lovendegem en 1 te Oudenaarde.

VOLZET : BAS1 te Lovendegem - start september 2021
VOLZET : BAS1 te Oudenaarde - start september 2021
VOLZET : BAS2 te Lovendegem - start januari 2022
VOLZET : BAS3 te Lovendegem - start maart 2022

VRIJE PLAATSEN: BAS2 (start 03/05/2022) te Oudenaarde

Inschrijven

Basiscursus Palliatieve Zorg voor thuisverpleegkundigen 2021-2022

In het najaar 2021 starten wij terug met een basiscursus, specifiek voor thuisverpleegkundigen.
Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is op de dagelijkse praktijk van thuisverpleegkundigen.
Bovendien is de cursus onderverdeeld in 6 modules van 3u zodat dit makkelijker met het werk te combineren is.

DE BASISCURSUS TE OUDENAARDE DIE START OP 13/01/2022 IS GEANNULEERD.

ER ZIJN WEL NOG PLAATSEN VRIJ VOOR DE BASISCURSUS TE LOVENDEGEM DIE VAN START GAAT OP 18/01/2022.

Inschrijven

Basisopleiding voor vrijwilligers in palliatieve zorg 2021-2022

Deze basisopleiding is bedoeld voor niet-professionelen die worden ingeschakeld in de zorg voor palliatieve patiënten.

Inschrijven

VOLZET - Basisopleiding Moreel Beraad - VOLZET

In deze opleiding wordt een theoretisch basiskader m.b.t. ethiek in de zorg en moreel beraad aangereikt. Door het actief inoefenen van enkele methodieken moreel beraad, verwerft men basisvaardigheden in het leiden van een moreel beraad.

Docent: Alle opleidingsmomenten worden begeleid door Hans Van Dartel.
Hans Van Dartel is een ethicus en een verpleegkundige, auteur van verschillende boeken
over ethiek en actief als trainer binnen Netwerk Ethiek Ondersteunend Nederland.

Inschrijven

VOLZET - Referentopleiding Palliatieve Zorg 2021-2022 - VOLZET

De opleiding is VOLZET - je kan je wel nog op een wachtlijst zetten door gewoon via de website in te schrijven en bij opmerking te schrijven "wachtlijst". Indien er nog een annulatie is, kan je gecontacteerd worden. Bij voldoende kandidaten op de wachtlijst, kan er ook gekeken worden om de Referentopleiding volgend academiejaar terug te organiseren (anders is dit maar om de 2 jaar)

De Referent Palliatieve Zorg ondersteunt, adviseert en coacht de collega’s m.b.t. palliatieve zorg en kan bovendien binnen de eigen voorziening een trekkersrol opnemen om een palliatieve zorgcultuur te implementeren. De ‘opleiding tot referent palliatieve zorg’ is gericht op deze beide facetten.

De cursus wordt gecoördineerd door twee hoofddocenten : Margo Verhasselt (psycholoog) en Gerda Okerman (consulent vroegtijdige zorgplanning), Palliatieve Zorg Gent-Eeklo.

Voor specifieke onderwerpen wordt beroep gedaan op deskundigen uit het palliatieve werkveld.

Van de kandidaat referenten verwachten we een grote motivatie om deze cursus te volgen en een bijzonder engagement om de rol van referent palliatieve zorg binnen hun voorziening ten volle op te nemen.

Van de leidinggevenden van de voorziening verwachten we dat ze de nodige randvoorwaarden creëren en voldoende steun bieden zodat de referenten palliatieve zorg hun functie ten volle kunnen ontwikkelen – ook tijdens hun leerproces.

Aanbod op maat

Sensibilisatie