Opleiding & Vorming - Sensibilisatie

MAATREGELEN OMTRENT COVID-19

Indien de COVID-19 maatregelen wijzigen zullen we jullie daarvan op de hoogte brengen. 

Voor verdere vragen kan u altijd contact opnemen via 09 218 94 01 of vto.npz.genteeklo@palliatieve.org

 

Algemeen

Om de palliatieve zorgcultuur in onze regio verder uit te dragen, ook naar het grote publiek toe, organiseren wij sensibilisatie activiteiten rond het thema "Palliatieve zorg".

Doelstellingen

Doelstelling van deze activiteiten is informatie te geven rond palliatieve zorg en beslissingen bij het levenseinde en op een interactieve manier aan te zetten tot discussie en gedachtenwisseling.

Doelgroep

Burgers

Organisatie

U kan een sensibilisatie activiteit plannen voor uw organisatie of een bepaalde doelgroep.

Indien het tot een samenwerking komt dan wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

De organiserende instelling/organisatie voorziet in: lokaal, didactisch materiaal, bekendmaking in de instelling, samenstelling van de groep conform de afspraken.

Tijdstip en duur: datum en uur van de sensibilisatie worden bepaald in overleg. 

Groepsgrootte: wordt bepaald in overleg

Kostprijs: algemene richtprijs 100,00 euro, incl. verplaatsingsonkosten