Opleiding & Vorming - Intervisie - 2019/2020

Algemeen

Intervisie is een werkvorm waarin men leert door het verhelderen van concrete praktijksituaties en werkproblemen.

De personen die de palliatieve zorg trekken in een instelling hebben soms een gevoel van "alleen-zijn". Intervisie is een manier om deze mensen vanuit verschillende instellingen met elkaar in contact te brengen.

Door de onderlinge uitwisseling en de bespreking van diverse problematieken leert men niet alleen over het eigen functioneren maar ook uit de visie en ervaringen van de anderen, waardoor de palliatieve zorg in de eigen instelling een elan kan krijgen.
 

Doelstellingen

Met intervisie beoogt men:

Doelgroep

De intervisiegroepen staan open voor alle professionelen die het mandaat hebben de palliatieve zorg in de eigen instelling uit te bouwen.

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur
De eerste sessie start januari 2020 van 13u30 tot 16u30 (de effectieve datum wordt later nog meegedeeld). Volgende data worden bepaald in overleg met de deelnemers.
De sessies gaan door in de lokalen van het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo - Bilksken 36 - 9920 Lovendegem
Gedurende het kalenderjaar komt de intervisiegroep 6 maal samen in sessies van ongeveer 3 uur.
 

Aantal deelnemers
De groepen worden beperkt tot maximum 12 personen.
 

Inschrijving
Voor 6 sessies wordt € 240,00 per deelnemer gevraagd.
Inschrijvingen moeten ons bereiken voor 15 december 2019. Na deze datum worden de groepen samengesteld.
(code: INT/2020)