Opleiding & Vorming - TRAINING 'Artsen en verpleegkundigen als tandem' - 12/03/2019

Algemeen

Zowel in de thuiszorg, als in WZC en ziekenhuizen is goede samenwerking van verpleegkundigen met artsen van cruciaal belang om de zorgkwaliteit van de patiënt of bewoner te waarborgen.

Uit de praktijk blijkt dat dit echter niet altijd zo evident is.  De communicatie verloopt soms moeizaam door gebrek aan tijd, het niet op eenzelfde lijn zitten of gebrek aan overtuigingskracht. Tijdens deze module leer je wat mogelijke valkuilen zijn, hoe je efficiënter kan communiceren met artsen en hoe je miscommunicatie kan vermijden of aanpakken.

 

Doelstellingen

Methodiek

Op een interactieve wijze worden via casussen en oefeningen handvatten aangeboden.
Er is ruimte voor vragen of het bespreken van eigen casussen.

Docent: Conny Vervynck, verpleegkundige Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo

Doelgroep

Verpleegkundigen vanuit diverse palliatieve zorgsettings die vanuit hun functie vaak met artsen samenwerken.

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur 
De vorming gaat door in: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo - Bilksken 36 - 9920 Lovendegem
Dinsdag 12 maart 2019 –  van 13u30 tot 16u30
 

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.
 

Prijs
Per deelnemer wordt € 40,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie en syllabus.
(Code: TANDEM 18/19)
 

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.