Inschrijven cursus - Vorming op Maat

Vul al uw gegevens in om in te schrijven voor deze cursus en kies uw module(s) indien van toepassing.

Uw gegevens
Privé adres

Instelling adres

Setting

Gelieve aan te vinken wat van toepassing is

Gehandicaptensector
Palliatief dagcentrum
Palliatieve eenheid
Psychiatrie
Thuisverpleging
Thuiszorg
WZC
Ziekenhuis
Andere...

Discipline

Arts
Paramedisch
Verpleegkundige
Verzorgende
Andere...

Heeft reeds een basiscursus palliatieve zorg gevolgd in academiejaar
Georganiseerd door

Facturatie adres

Modules

- 'Tja, wat zal ik zeggen?' Communicatie rond zingeving (€ 0.00)
- (Vroegtijdige) zorgplanning bij personen met dementie (€ 0.00)
- Casusbespreking (€ 0.00)
- Communicatie 'De vijf sterfstijlen' (€ 0.00)
- Herkennen van pijn en symptomen in de palliatieve fase (€ 0.00)
- Omgaan met kritiek van de familie (€ 0.00)
- Pijn detecteren en behandelen bij personen met dementie (€ 0.00)
- Rouw en verlies (€ 0.00)
- Werken met de (digitale) medicatiepomp (€ 0.00)

Opmerkingen