Opleiding & Vorming - TRAINING 'Vroegtijdige zorgplanning 2.0' - 03 en 10/10/2017

Algemeen

De wetgeving rond het levenseinde heeft dit jaar zijn 15e verjaardag gevierd. Vroegtijdige zorgplanning, gebaseerd op deze wetgeving, heeft gedurende deze 15 jaar een gans proces gegaan. Waar in het begin vooral nadruk werd gelegd op het juridische en het medisch-technische, legt men nu meer en meer de klemtoon op het procesmatige, de communicatie en het samen bespreken en bepalen van zorgdoelen.
 

Doelstellingen


Methodiek
Op een interactieve wijze wordt een theoretisch kader voor de praktijk aangeboden. Er is ruimte voor vragen of het bespreken van casussen.
 

Docent: Gerda Okerman, Consulent Vroegtijdige zorgplanning

 

Doelgroep

Hulpverleners vanuit diverse zorgsettings die vroegtijdige zorgplanningsgesprekken voeren.

 

 

Organisatie

Plaats, tijdstip en duur
De vorming gaat door in: Palliatieve Zorg Gent-Eeklo - Bilksken 36 - 9920 Lovendegem
Dinsdag 3 én 10 oktober 2017 – telkens van 13u30 tot 16u30

Aantal deelnemers
Om voldoende interactie en leermogelijkheden te waarborgen, wordt de groep beperkt tot maximaal 18 personen.

Prijs
Per deelnemer wordt € 100,00 gevraagd. Deze prijs omvat koffie, syllabus en het boek “Vroegtijdige zorgplanning. Een gids voor hulpverlener en ambtenaar” door Gerda Okerman.
(Code: TN VZP 17/18)

Getuigschriften
De deelnemers ontvangen na het volgen van de cursus een attest van het organiserend netwerk.